Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin, bodrum katından dönüştürülmüş sanat galerisi projesi.

 

YDKSTUDIO projeyi anlatıyor:

Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi, teknik odalar, küçük ve işlevsiz bir cep sineması ve arşiv haline getirilmiş odalardan oluşan bodrum katı için öğrencilerin katkıda bulunabileceği, görsel sanat üretimi yapabileceği ve okulun geçmişine dair dokümanların sergilenebileceği bir alan oluşturmak istedi.

Havalandırma borularının açıktan geçtiği alçak tavanlı uzun bir koridorun ve geniş iki odanın oluşturduğu katı, odaları birleştirerek dönüştürmeye başladık. Mekâna en uygun işlevin, öğrenci sergilerinin de gerçekleşebileceği bir sanat galerisi olduğu konusunda mutabık olduktan sonra koridora da buna uygun bir işlev vermek ve çekici hale getirmek gerekti. Zaten alçak olan tavan yüksekliğini bir de havalandırma tesisatını kapatarak iyice düşürmek istemediğimizden, tüm tavanı, boruları da içine alarak siyah renge boyadık ve koridordaki geçiş duvarlarını da aynı renkle bütünleştirdik. Böylece koridorun hem fark edilmesini hem de tasarımın bir parçasını haline gelmesini amaçladık. Yumuşak bir zemin kapaması ile galeriyi sınırlayan tüm mekânı kapladık ve mekanda homojen ışık dağıtan aydınlatmanın yanı sıra duvarlarda spesifik ışık oyunları oluşturabileceğimiz armatürler kullandık.

Galerinin oluşmasının ardından sergi tasarımına da dahil olduk ve okulun yayıncılık tarihinin işlendiği Kartal Neşriyat sergisi için bir duvarı ufak bir kitaplık haline getirerek raflar dizdik. Fanzin yayınları için katlanır paneller oluşturduk ve büyük baskılarla fanzinleri insan boyutuna taşıdık.

Serginin kitap haline getirilmesi işinin de dahil olduğu tasarım sürecimiz, Kartal Neşriyat sergisine bir yayının da stüdyomuzca eklenmesi ile son buldu.